Fotowoltaika dla przemysłu i firm produkcyjnych

Niedawno fotowoltaika dla sektora przemysłowego nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jednakże znaczne wzrosty cen energii, osiągające nawet 300% w 2023 roku, zmieniły tę perspektywę. Obecnie można dostrzec, że dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii można osiągnąć nawet 90% oszczędności na kosztach rachunków za prąd.

Fotowoltaika dla przemysłu i zakładów produkcyjnych

Istotne jest również, w jaki sposób zarządzamy energią w firmie, tj. organizacja procesów produkcyjnych, poszukiwanie sposobów na oszczędzanie energii w codziennej działalności oraz struktura umów z dostawcami energii elektrycznej. Niemniej jednak, największe znaczenie ma wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – są one ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne. To z kolei zwiększa konkurencyjność firmy w oczach klientów oraz partnerów biznesowych, zwłaszcza tych zagranicznych. Dodatkowo, przyczynia się to do realizacji celów dekarbonizacji i redukcji śladu węglowego, co jest istotne zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zgodności z obowiązującą legislacją, zarówno krajową, jak i unijną.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju wynosi obecnie 173 TWh, przy czym gospodarstwa domowe zużywają jedynie nieco ponad 32 TWh. W takiej sytuacji, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań fotowoltaicznych w przemyśle może zmniejszyć ryzyko problemów z zasilaniem, które mogą prowadzić do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej lub nawet całkowitego blackoutu. Wobec rosnącego zapotrzebowania na energię i trudności w zaspokajaniu go przez produkcję krajową, inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej atrakcyjne. W perspektywie długoterminowej mogą one przynieść znaczne oszczędności oraz niezależność energetyczną w okresach wzmożonego zapotrzebowania.

Jakie firmy skorzystają z inwestycji w fotowoltaikę?

Inwestycje w fotowoltaikę mogą być atrakcyjne dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich, jak i dużych.

  • Przemysł produkcyjny: Firmy produkcyjne, które zużywają duże ilości energii elektrycznej, mogą zainstalować panele fotowoltaiczne, aby zmniejszyć swoje rachunki za prąd i ograniczyć swoją zależność od sieci energetycznej.
  • Handel detaliczny: Sklepy i centra handlowe mogą inwestować w instalacje fotowoltaiczne na dachach swoich budynków lub na parkingu w celu zasilania oświetlenia, klimatyzacji i innych urządzeń, co pozwoli im obniżyć koszty eksploatacji.
  • Biura i instytucje: Firmy oraz instytucje, takie jak banki, biura rachunkowe, szkoły czy uniwersytety, mogą również skorzystać z inwestycji w fotowoltaikę, aby obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną i zmniejszyć swój ślad węglowy.
  • Rolnictwo: Wiele gospodarstw rolnych ma wystarczająco dużo przestrzeni na swoich terenach, aby zainstalować panele fotowoltaiczne. Mogą one być wykorzystywane do zasilania budynków gospodarczych, systemów nawadniających, a także do generowania dodatkowych dochodów poprzez sprzedaż nadwyżkowej energii do sieci.
  • Hotele i restauracje: Branża hotelarska i gastronomiczna może skorzystać z fotowoltaiki do zasilania swoich obiektów, co może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu atrakcyjności dla klientów poprzez zrównoważone praktyki biznesowe.
  • Firmy usługowe: Firmy świadczące usługi, takie jak firmy sprzątające, firmy IT czy firmy konsultingowe, również mogą inwestować w fotowoltaikę, aby obniżyć koszty energii i zwiększyć swoją zrównoważoną reputację.

Czy inwestowanie w fotowoltaikę dla przemysłu jest rzeczywiście opłacalne?

Pomimo początkowych kosztów, z biegiem czasu inwestycja ta zwróci się w pełni, umożliwiając generowanie realnych zysków z instalacji PV firmy. Warto wziąć pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej oraz coraz to nowe opłaty na rachunkach za prąd, takie jak opłata mocowa (która w 80% będzie pochodzić od przedsiębiorstw). Posiadanie własnej elektrowni fotowoltaicznej będzie zdecydowanie korzystne w dłuższej perspektywie.

Rozmiar instalacji fotowoltaicznej w przemyśle a dodatkowe wymagania

Dobór mocy paneli PV powinien być uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną. Odpowiednio dobrana moc pozwoli uniknąć nadprodukcji energii przez system fotowoltaiczny lub sytuacji, gdy wydajność generacji prądu okazuje się niewystarczająca, co wymagałoby dalszego pobierania energii z sieci.

W zależności od mocy instalacji można wyróżnić:

  • do 50 kW – tzw. mikroinstalacje dla firm lokalnych, o niewielkim zapotrzebowaniu na energię,
  • powyżej 50 kW do 500 kW – przemysłowe instalacje fotowoltaiczne dużej mocy dla zakładów produkcyjnych,
  • powyżej 500 kW do 5 MW – farmy i elektrownie fotowoltaiczne (inwestycje np. pod zielone certyfikaty).

Związane z mocą instalacji są różne wymagania formalne.

Jakie formalności musisz spełnić, instalując fotowoltaikę dla przedsiębiorstwa?

Liczba tych formalności zależy od łącznej mocy paneli PV, które planujesz zainstalować.

Projekt każdej instalacji o mocy przekraczającej 6,5 kW musi być zaakceptowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalista ten ocenia zgodność systemu fotowoltaicznego z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518). Przeprowadza on między innymi ocenę sposobu okablowania fotowoltaiki, miejsca montażu, rodzaju inwertera, wyłączników oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Dodatkowo, wszystkie instalacje PV o mocy przekraczającej 6,5 kW muszą zostać zgłoszone do Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Planując zainstalowanie fotowoltaiki o mocy do 50 kW, nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę ani składania zgłoszenia, niezależnie od lokalizacji montażu – czy to na dachu czy na gruncie, oraz celu inwestycji – czy to dla potrzeb własnych przedsiębiorstwa czy w celu późniejszej sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej.

Jednak istnieją dwie sytuacje, w których konieczne jest zgłoszenie:

– gdy panele fotowoltaiczne montowane są na budynku i ich wysokość przekracza 3 metry,

– gdy moduły są instalowane na gruncie w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Dodatkowo, istnieją trzy czynniki, które wymagają od inwestora ubiegania się o pozwolenie na budowę fotowoltaiki:

– gdy montaż wymaga przebudowy lub rozbudowy budynku, na którym ma być zainstalowana,

– gdy konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dotyczy to m.in. farm fotowoltaicznych),

– gdy instalacja odbywa się na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

W przypadku instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 500 kW, oprócz wymienionych formalności, konieczne jest także uzyskanie koncesji, którą wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz miejscowy Oddział Terenowy URE. Bez tej koncesji nie jest możliwa sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

Warto również pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w przemyśle

Programy oferujące wsparcie finansowe na zakup i instalację instalacji fotowoltaicznych w przemyśle to między innymi Energia Plus i gwarancja Biznesmax udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Energia Plus, prowadzona przez NFOŚiGW, oferuje pożyczki lub dotacje na budowę nowej lub rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Natomiast gwarancja Biznesmax umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie obietnicy spłaty do 80% kwoty kredytu na inwestycje ekologiczne. Dodatkowo, istnieją również regionalne programy oferujące wsparcie finansowe, organizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto, fotowoltaikę można również finansować poprzez leasing.

Fotowoltaika dla przemysłu – korzyści

Korzyści z inwestycji w instalację fotowoltaiczną w przemyśle są liczne i oczywiste. Po pierwsze, umożliwia to oszczędność na rachunkach za prąd, co może przynieść znaczne korzyści finansowe, zwłaszcza w przypadku zakładów produkcyjnych, gdzie oszczędności mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Ponadto, taka inwestycja pozwala uniezależnić się od nieregularnych dostaw prądu, które mogą występować w określonych okresach, takich jak lato, gdy tradycyjne źródła energii muszą ograniczać generację ze względu na problemy z chłodzeniem.

Inwestowanie w panele fotowoltaiczne ma również pozytywny wpływ na kapitał firmy oraz wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów i kontrahentów. Troska o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza, a firma wykorzystująca energię odnawialną może zyskać uznanie za dbanie o środowisko.

Jeśli masz wątpliwości co do korzyści z inwestycji w fotowoltaikę dla Twojej działalności, warto skonsultować się z naszymi specjalistami. Dzięki temu będziesz mógł podjąć najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb decyzję, bez zobowiązań i ryzyka.

Grant OZE

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!