Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni 2023. Wszystko, co chcesz wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej w bloku.

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz odpowiedzi na nie:

Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą zakładać fotowoltaikę?

Tak, wspólnoty mieszkaniowe mogą zakładać instalacje fotowoltaiczne na swoich budynkach. Fotowoltaikę można umieścić na dachu budynku lub na dworze obok budynku.  Wybór odpowiedniego miejsca dla paneli fotowoltaicznych może znacząco wpłynąć na wydajność i opłacalność systemu.

Na co warto zwrócić uwagę przy montażu fotowoltaiki?

 1. Optymalna lokalizacja na dachu: Panele fotowoltaiczne powinny być umieszczone na dachu w taki sposób, aby były wystawione na południe lub na południowy zachód, jeśli to możliwe. To pozwoli na maksymalne wykorzystanie światła słonecznego i zwiększenie produkcji energii.
 2. Unikanie zacienienia: Zacienienie paneli fotowoltaicznych może znacząco obniżyć wydajność systemu. Dlatego ważne jest, aby unikać umieszczania paneli za przeszkodami takimi jak kominy, anteny czy drzewa.
 3. Powierzchnia dachu: Obliczenia dotyczące mocy instalacji (kWp) są bardzo przydatne. Musisz jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne metry kwadratowe dachu będą idealne do instalacji paneli ze względu na różne przeszkody i konfiguracje dachu. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć, jak najlepiej wykorzystać dostępną powierzchnię.
 4. Inne czynniki: Inne czynniki, takie jak kąt nachylenia paneli, jakość montażu i rodzaj paneli fotowoltaicznych, również mają wpływ na wydajność systemu. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami w dziedzinie fotowoltaiki, którzy mogą pomóc w zaplanowaniu optymalnej instalacji.
 5. Sprawdzony dostawca: Przy wyborze dostawcy kieruj się jego doświadczeniem w pracy ze wspólnotami oraz spółdzielniami, a także czasem jego reakcji na ewentualne usterki systemu. Helfi Energy Group jako jedyna firma fotowoltaiczna na rynku gwarantuje, że do 24 godzin znajdzie rozwiązanie Twojego problemu.
 

Czy wspólnota może być Prosumentem?

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą działać jako prosument, czyli podmioty, które jednocześnie produkują i konsumują energię elektryczną. Wykorzystując źródła odnawialne, takie jak instalacje fotowoltaiczne, mogą wytwarzać własną energię elektryczną, a nadwyżki tej energii mogą przekazywać do sieci publicznej.

Tak zmagazynowaną energię spółdzielnia czy wspólnota może odebrać w proporcji 1:0,8 (w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp) lub 1:0,7 (w przypadku instalacji większych o mocy do 50 kWp). Pozostałe 20% (lub 30% w przypadku większych instalacji) to koszt magazynowania energii w sieci, który jest związany z utrzymaniem infrastruktury i zapewnieniem dostępności energii elektrycznej w każdym momencie. Jest to opłata za usługi dystrybucyjne i zapewnienie stabilności systemu energetycznego.

Fotowoltaika dla wspólnot może przyjąć jedną z trzech postaci:

 • w której wspólnota jest zwykłym prosumentem
 • w której wspólnota jest prosumentem lokatorskim
 • w której mieszkańcy wspólnoty są prosumentami zbiorowymi

Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej do standardowego bloku z 64 mieszkaniami może być korzystne zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Oto, jak to może wyglądać w praktyce:

Instalacja fotowoltaiczna na dachu:

Zakładamy instalację fotowoltaiczną o mocy 4-6 kWp na dachu budynku. Ta instalacja będzie produkować energię elektryczną z promieniowania słonecznego.

 • Wykorzystanie energii do zasilania części wspólnych:

Energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną można wykorzystać do zasilania części wspólnych budynku, takich jak winda, oświetlenie piwnicy i klatki schodowej. Dzięki temu koszty energii elektrycznej ponoszone przez wspólnotę mieszkańców zostaną znacznie obniżone.

 • Oszczędności na kosztach energii:

Koszty energii elektrycznej dla części wspólnych wynoszące 4 000 kWh rocznie, co odpowiada 5 200 zł, mogą zostać znacznie obniżone lub nawet zredukowane do zera dzięki wykorzystaniu energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. W przypadku nadwyżki energii, którą nie zużyją części wspólne, można ją przekazać do sieci i otrzymać za nią wynagrodzenie (net metering).

 • Prosument lokatorski:

Jeśli wspólnota zdecyduje się na większą inwestycję i zainstaluje 30 kWp fotowoltaiki, to może generować znacznie większą nadpłatę z tytułu sprzedaży energii do sieci. Ta nadpłata może wynosić 6-10 tysięcy złotych rocznie, w zależności od lokalizacji i warunków pogodowych. Te środki mogą być wykorzystane do pokrycia kosztów administracyjnych, remontowych i innych wydatków wspólnoty.

 • Korzyści dla mieszkańców:

Dzięki instalacji fotowoltaicznej koszty utrzymania budynku mogą być obniżone, co korzystnie wpłynie na mieszkańców. Niższe rachunki za prąd mogą oznaczać niższe opłaty czynszowe lub dodatkowe środki na inne cele.

 • Ekologiczne korzyści:

Korzystanie z energii słonecznej zmniejsza emisję CO2 i pomaga w walce z zmianami klimatycznymi.

Prosument zbiorowy

Alternatywą jest prosument zbiorowy. Właściwie nie mówimy tu o jedynym prosumencie zbiorowym, a o całej grupie prosumentów korzystających z jednej instalacji (o wielkości max 500 kWp)..

Ile kosztuje fotowoltaika na blok?

Koszt instalacji systemu fotowoltaicznego na budynku, w tym na bloku mieszkalnym, może znacząco się różnić w zależności od wielu czynników.

Oto kilka czynników, które wpływają na koszt fotowoltaiki na bloku:

 • Powierzchnia dostępna do instalacji: Im więcej miejsca na dachu bloku, tym więcej paneli słonecznych można zainstalować, co może wpłynąć na koszty.
 • Lokalizacja: Cena instalacji fotowoltaicznej może różnić się w zależności od regionu geograficznego, dostępności słońca i warunków lokalnych.
 • Wydajność paneli słonecznych: Wybór wysokiej jakości paneli słonecznych o większej wydajności może zwiększyć koszty, ale również zwiększyć produkcję energii.
 • System montażowy: Koszt zależy od rodzaju i jakości systemu montażowego, który jest używany do zamontowania paneli słonecznych na dachu.
 • Wydajność inwertera: Inwerter jest niezbędny do przekształcania prądu stałego w prąd zmienny, który można używać w domu. Wybór inwertera o większej mocy może wpłynąć na koszty.
 • Dofinansowania: W 2023 roku uruchomiono Grant OZE, który gwarantuje 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną.
 • Koszty instalacyjne: Koszty związane z zatrudnieniem profesjonalnej firmy do instalacji systemu fotowoltaicznego także wpływają na całkowity koszt.
 • Wymagane zezwolenia i dokumentacja: Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i dokumentacji mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Ostateczny koszt fotowoltaiki na bloku będzie zależał od tych i innych czynników, dlatego najlepiej jest skonsultować się z lokalnym dostawcą lub firmą zajmującą się instalacją fotowoltaiki, aby uzyskać dokładną ocenę kosztów i zrozumieć dostępne opcje dofinansowania.

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych – jak wygląda inwestycja?

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych może być atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia oszczędności na rachunkach za prąd oraz zmniejszenia wpływu na środowisko. Jednak inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla wspólnoty mieszkaniowej różni się od indywidualnej inwestycji. Oto ogólny przegląd tego, jak taka inwestycja może wyglądać:

 • Ocena wykonalności:

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie oceny wykonalności, która obejmuje m.in. analizę zużycia energii w budynku oraz dostępności miejsca na panele słoneczne na dachu lub na terenie wspólnoty.

 • Projekt i planowanie:

Następnie należy zatrudnić specjalistę od fotowoltaiki, który opracuje projekt i plan instalacji. To obejmuje wybór odpowiednich paneli fotowoltaicznych, inwertera i innych komponentów, a także określenie optymalnej lokalizacji paneli na dachu lub gruncie.

 • Finansowanie:

W zależności od istnieją różne programy wsparcia finansowego dla instalacji fotowoltaicznych. Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o dotacje, ulgi podatkowe lub kredyty preferencyjne, które pomogą w sfinansowaniu projektu. Od 2023 wspólnoty i spółdzielnie mogą ubiegać się o Grant OZE, czyli dofinansowanie 50% wartości inwestycji.

 • Zakup i instalacja:

Po uzyskaniu finansowania można przystąpić do zakupu paneli i urządzeń fotowoltaicznych oraz do instalacji. Proces ten musi być przeprowadzony przez doświadczonych fachowców, aby zapewnić prawidłową instalację.

 • Połączenie z siecią elektryczną:

Zazwyczaj instalacja fotowoltaiczna jest połączona z siecią elektryczną. To oznacza, że nadmiar energii wyprodukowanej przez panele może być sprzedawany do sieci, a w okresach braku energii z paneli wspólnota korzysta z energii z sieci.

 • Monitorowanie i konserwacja:

Po zakończeniu instalacji istotne jest monitorowanie jej działania oraz regularna konserwacja, aby zapewnić maksymalną wydajność i trwałość systemu.

 • Podział oszczędności:

Wspólnota mieszkalna musi ustalić, jak podzielić oszczędności wynikające z produkcji własnej energii. To może obejmować zmniejszenie opłat za energię dla mieszkańców lub inne formy korzyści finansowych.

 • Długoterminowy plan:

Fotowoltaika to inwestycja długoterminowa. Wspólnota musi opracować plan zarządzania systemem fotowoltaicznym na przestrzeni wielu lat, uwzględniając ewentualne awarie, konserwację i modernizacje.

 • Edukacja mieszkańców:

Warto również edukować mieszkańców wspólnoty na temat korzyści wynikających z fotowoltaiki oraz sposobów, w jaki mogą przyczynić się do efektywnego wykorzystywania energii.

Inwestycja w fotowoltaikę dla wspólnoty mieszkaniowej może przynieść wiele korzyści, ale wymaga starannego planowania, finansowania i zarządzania. Ważne jest, aby wspólnota miała jasne cele i strategię przed przystąpieniem do projektu fotowoltaicznego.

Jaki VAT na fotowoltaikę dla wspólnoty mieszkaniowej?

W Polsce obowiązują dwie różne stawki podatku VAT dla instalacji fotowoltaicznych:

 • 8% VAT: Ta niższa stawka VAT, wynosząca 8%, dotyczy instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Warunki, które muszą być spełnione, aby kwalifikować się do tej niższej stawki, to:

– Dom o powierzchni nie większej niż 300 m2.

– Mieszkanie o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2.

 • 23% VAT: W pozostałych przypadkach, które nie spełniają powyższych kryteriów, obowiązuje wyższa stawka podatku VAT wynosząca 23%. Obejmuje to instalacje fotowoltaiczne montowane na innych budynkach lub posesjach, które nie są częścią społecznego programu mieszkaniowego.

Powyższe informacje są ważne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ponieważ wpływają na koszty związane z instalacją fotowoltaiczną. Wybór odpowiedniej stawki VAT może znacząco wpłynąć na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub ekspertem ds. fotowoltaiki, aby dokładnie zrozumieć, jakie stawki podatku VAT będą obowiązywać w danym przypadku i jakie korzyści finansowe przyniesie instalacja fotowoltaiczna.

Czy wspólnota mieszkaniowa jest odbiorcą uprawnionym?

Tak, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe są odbiorcą uprawnionym. Odbiorca uprawniony korzysta z ustawowej ochrony i niższych stawek niezależnie od tego, czy korzysta z usług sprzedawcy rezerwowego, czy sprzedawcy z urzędu.

Oznacza to, że odbiorcy uprawnieni mają prawo do korzystania z preferencyjnych stawek energii elektrycznej niezależnie od tego, od którego dostawcy energii kupują ją (czy to od dostawcy rezerwowego, czy od dostawcy z urzędu).

Podstawa prawna: Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w związku z trudną sytuacją, Dz.U. 2022, poz. 2687

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!