Fotowoltaika bez pozwolenia na budowę do 150 kW

Rząd zmienił ustawę o OZE

Dotychczas z pozwolenia na budowę były zwolnione mikroinstalacje domowe do 50 kW. Teraz jednak rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, która będzie zwalniać z pozwolenia trzy razy większe instalacje. Tego wymaga od nas Unia Europejska.

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, podpisana przez Prezydenta RP, przynosi szereg zmian mających na celu przyspieszenie i usprawnienie rozwoju sektora OZE, w tym fotowoltaiki. Kluczowe modyfikacje obejmują zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Jakie są główne powody, dla których ten krok ma strategiczne znaczenie dla transformacji energetycznej Polski, i kto zyska najbardziej na wprowadzonych zmianach?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat fotowoltaiki do 150 kWp bez pozwolenia?

Fotowoltaika bez pozwolenia na budowę

Nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych oznaczają znaczące ułatwienia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które planują instalacje na dachach hal produkcyjnych, centrach logistycznych czy na terenach przyległych do obiektów. Poprzednio, wielu inwestorów decydowało się na kilka mniejszych instalacji, co wydłużało czas realizacji projektów i zwiększało koszty. Zwiększenie limitu mocy do 150 kW pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie instalacji, co przyspieszy rozwój odnawialnych źródeł energii.

Należy jednak pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 6,5 kW wymagają zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej oraz uzgodnienia projektu pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany w prawie dotyczące 150 kW bez pozwolenia na budowę. Kto na nich zyska?

Głównymi beneficjentami nowych przepisów będą przedsiębiorstwa, które będą mogły skorzystać z uproszczonego procesu inwestycyjnego, co przyczyni się do szybszego zwrotu z inwestycji. Wprowadzone zmiany mają sprzyjać także zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski.

Masz pytanie, potrzebujesz wsparcia lub rozważasz fotowoltaikę w firmie? Jesteś w dobrym miejscu!

Jak wygląda proces budowy instalacji fotowoltaicznej do 150 kWp?

Proces budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kWp po nowelizacji obejmuje kilka kroków, takich jak zdobycie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie Warunków Zabudowy, a także uzgodnienie dokumentacji wykonawczej i sprawdzenie zgodności z normami. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów możliwe jest wybudowanie instalacji, a następnie przeprowadzenie odbioru u Operatora Sieci Dystrybucyjnej i wpisanie firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Na co jeszcze wpływa nowelizacja ustawy OZE?

Nowelizacja ustawy o OZE wpisuje się w szerszy kontekst działań związanych z transformacją energetyczną. W obliczu wzrostu cen energii elektrycznej w ostatnich latach, fotowoltaika staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Inwestycje w tę technologię pozwalają na produkcję darmowego prądu, redukcję kosztów energii, niezależność od podwyżek cen oraz poprawę konkurencyjności na rynku. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza szereg innych zmian, takich jak aktualizacje dotyczące ciepłownictwa, wprowadzenie pojęcia „prosumenta lokatorskiego” czy ułatwienia dla klastrów energii.

Ustawa OZE 2023

Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany są zgodne z Dyrektywą RED II, mającą na celu zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Polski. Wspomniane działania mają również wesprzeć cele związane z rozwojem energetyki prosumenckiej i społeczności energetycznych.

Firmy zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę i korzystaniem z ulg oraz dotacji na projekty z zakresu OZE, zachęcamy się do kontaktu w celu uzyskania fachowej pomocy w doborze, montażu i obsłudze instalacji fotowoltaicznej.

majster i biznesmen w stacji energii slonecznej

Wpływ zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznych bez pozwolenia na budowę na rynek fotowoltaiki

Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych

Nowe przepisy mogą doprowadzić do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-150 kWp. Przyczyni się to do dalszego rozwoju rynku OZE i konkurencyjności firm zajmujących się instalacją i serwisem PV.

Obniżenie kosztów energii

Dla firm inwestycja w instalację fotowoltaiczną o mocy 150 kWp z magazynem energii o pojemności 200 kWh to świetny sposób na obniżenie kosztów energii, zwiększenie niezależności energetycznej i osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Firmy, które wybiorą to rozwiązanie, mogą odnieść szereg korzyści finansowych i środowiskowych.

Oszczędności ekonomiczne

Firmy korzystające z własnych instalacji fotowoltaicznych wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych, co obniża koszty mediów. Ponadto energia zmagazynowana w akumulatorach o pojemności 200 kWh może być oszczędzana w godzinach szczytowego zapotrzebowania, zmniejszając koszty operacyjne.

Dowiedz się, jak te zmiany wpłyną na rozwój rynku fotowoltaiki i dlaczego zostały wprowadzone

Niezależność energetyczna

Korzystanie z akumulatora o pojemności 200 kWh zwiększa niezależność od dostawcy energii. Pozwala to na elastyczne zarządzanie zużyciem energii i zmniejsza wpływ ewentualnych przerw w dostawie prądu i wahań cen energii na działalność biznesową.

Wizerunek ekologiczny

W dzisiejszych czasach odpowiedzialność korporacyjna za środowisko staje się coraz ważniejsza. Inwestując w elektrownię słoneczną o mocy 150 kW z magazynami energii, firma demonstruje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, co tworzy wizerunek marki i zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Uwzględnienie celów ESG

Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na aspekty ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) podczas oceny spółek. Instalacja elektrowni słonecznej o mocy 150 kW z magazynowaniem energii może wpłynąć na wyższą ocenę ESG, a tym samym przyciągnąć inwestorów zainteresowanych etycznym i zrównoważonym biznesem.

Możliwości skorzystania z dotacji i rabatów

W wielu przypadkach inwestycje w odnawialne źródła energii są wspierane przez różne programy rządowe i unijne. Firmy mogą ubiegać się o dotacje, ulgi podatkowe i preferencyjne pożyczki na elektrownie słoneczne i projekty magazynowania energii.

majster i biznesmen w stacji energii slonecznej

Szansa na rozszerzenie oferty

Zmiana przepisów to także szansa dla firm z sektora fotowoltaicznego na rozszerzenie oferty i przyciągnięcie nowych klientów. Umożliwi także wielu firmom inwestowanie w rozwój technologii, badania i innowacje, co jeszcze bardziej zwiększy wydajność i rentowność instalacji fotowoltaicznych.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Warto również zauważyć, że zmiany regulacyjne rutynowo przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania czystszych źródeł energii. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Podsumowując, zmiany w ustawie o OZE przyczynią się do szybszego osiągnięcia celów środowiskowych i energetycznych Polski oraz zapewnią bardziej efektywne wykorzystanie potencjału energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna. To ważny krok dla Polski w procesie transformacji energetycznej i w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Czy wiesz, ile możesz zaoszczędzić dzięki fotowoltaice dla firm?

Dlaczego warto rozbudować instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp do 150 kWp bez pozwolenia na budowę?

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp o kolejne 100 kWp niesie ze sobą szereg korzyści dla właściciela i środowiska. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć taką inwestycję:

Zwiększona produkcja energii

Szybszy zwrot z inwestycji

Zwiększenie udziału OZE

Optymalizacja przestrzeni

Większa niezależność energetyczna

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!