Dotacje do fotowoltaiki dla województwa łódzkiego

W województwie łódzkim władze ogłosiły konkurs na unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od 18 sierpnia.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą następujące projekty:

 • infrastruktura służąca do wytwarzania energii elektrycznej, pochodząca ze źródeł odnawialnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE
 • infrastruktura służąca do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodząca ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci
 • infrastruktura służąca do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działająca na potrzeby danego źródła OZE

Dla kogo?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • administracja rządowa
 • duże przedsiębiorstwa
 • jednostki naukowe
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • Lasy Państwowe
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 • uczelnie
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
 
 

Jaką kwotę dofinansowania mogę otrzymać?

Nie ma określonej maksymalnej kwoty dofinansowania, To znaczy, że jej wysokość zależy od Twojego pomysłu, który przedstawisz w dokumentach.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39 897 535,87 Euro (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć euro osiemdziesiąt siedem eurocentów) tj. 176 000 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów złotych zero groszy) (kurs Euro = 4,4113 z dnia 28.07.2023 r.).

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie to 85%.


Gdzie mogę złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie 2021.

Jaki jest termin składnia wniosków?

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpocznie się od 18.08.2023 r., godz. 09:00 do 01.10.2023 r., godz. 23:59.

 

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2024 roku.

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!