Fotowoltaika. Jakie dofinansowania dla rolników w 2024 r.?

W dzisiejszych czasach rolnictwo nieustannie ewoluuje, a rolnicy starają się dostosować do zmieniających się warunków i wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć. Jednym z kluczowych elementów, który może znacząco wpłynąć na zrównoważony rozwój rolnictwa, jest stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak fotowoltaika. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania energią odnawialną, a fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego, stała się jednym z najefektywniejszych i ekologicznych sposobów wytwarzania energii.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolnika może okazać się kluczowe, aby umożliwić sektorowi rolniczemu skorzystanie z korzyści płynących z energii słonecznej.

Sprawdźmy, jakie dofinansowania czekają na rolników, którzy zdecydują się zainwestować w instalacje fotowoltaiczne.

Fotowoltaika – wsparcie finansowe dla rolników

W 2024 roku nadal istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na instalacje fotowoltaiczne w ramach ulgi inwestycyjnej. Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 25% kosztów inwestycji, która zostanie odjęta od podatku rolnego. To ulgę można odliczać przez okres 15 lat, a niewykorzystana kwota przekazywana jest następcy podatnika.

Jak to działa w praktyce?

Przykładowo, jeżeli rolnik zakupił instalację za 60 tys. zł, może odliczyć od podatku rolnego 15 000 zł. To odliczenie można realizować przez 15 lat, co przekłada się na roczne obniżenie kwoty podatku rolnego o 1000 zł. W przypadku większych gospodarstw z wyższym podatkiem, całkowita kwota ulgi może być odliczona szybciej.

Zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach ulgi rolnej to:

– Przysługuje podatnikom opłacającym podatek rolny.
– Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego.
– Stanowi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
– Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji.
– Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, gdzie znajdują się grunty rolne.
– Decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent.
– Nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
– Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
– Ulga może być stosowana, jeśli wydatki nie były sfinansowane w całości lub w części ze środków publicznych.
– Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.
– Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami.

„Energia dla wsi” – dofinansowanie 2024

Nabór w ramach programu „Energia dla wsi” rozpoczął się 25 stycznia 2023 r. W ramach tego programu rolnicy mogą uzyskać dotację bezzwrotną od 45% do 65% kosztów kwalifikowanych, przy maksymalnej wysokości dotacji wynoszącej 20 mln zł. Dodatkowo, rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki finansującej do 100% kosztów kwalifikowanych (do 25 mln zł na okres spłaty do 15 lat).

Dotacje obejmują:

– Instalacje fotowoltaiczne,
– Instalacje wodne,
– Elektrownie wiatrowe,
– Biogazownie,
– Magazyny energii.

Program „Energia dla wsi” jest skierowany do osób prowadzących działalność rolniczą, takich jak indywidualni rolnicy, członkowie spółdzielni energetycznych oraz nowo powstające spółdzielnie energetyczne.

Dofinansowanie dla rolników na fotowoltaikę w 2024 – program „Agroenergia”

Celem programu „Agroenergia” jest zmniejszenie zanieczyszczeń generowanych przez działalność rolniczą i zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii. Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe oraz instalacje hybrydowe. Program trwa do 30.06.2027 r., a umowy można podpisywać do 31.12.2025 r. Program zakłada wsparcie finansowe dla indywidualnych rolników, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomość o powierzchni od 1 do 300 ha przez przynajmniej rok.

Wysokość dofinansowania zależy od mocy instalacji:

– Od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł,
– Od 30 do 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 25 000 zł,
– Dla instalacji hybrydowych przewidziany jest dodatek w wysokości 10 tys. zł, a dla magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Ważne informacje:

– Osoby ubiegające się o ulgę rolnej nie mogą korzystać z programu Agroenergia.
– Rozpoczęcie projektu przed złożeniem wniosku nie jest dopuszczalne.
– Dofinansowanie nie obejmuje projektów zwiększających moc instalacji.
– Środki są wypłacane w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
– Dotacja obejmuje jedynie instalację nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

mezczyzna ciezarowka jadaca przez panele sloneczne

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!