Czym jest net-billing? Jak wygląda opłacalność fotowoltaiki dla prosumenta i jak będzie działać rozliczenie fotowoltaiki w modelu net-billing w 2024 roku?

Od 1 kwietnia 2022 do końca czerwca 2024 roku obowiązuje net billing w oparciu o ceny miesięczne. Od 1 lipca 2024 r. będzie czekać na nas nowy system, czyli net-billing w oparciu o ceny godzinowe. 

Czym jest net-billing?

Net-Billing to system rozliczeń, który umożliwia prosumentom (osobom produkującym energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej) sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Aktualnie opłacalność fotowoltaiki zależy od korzystnych warunków rynkowych i stawek zwrotu za oddaną do sieci energię. Natomiast w 2024 roku planowane jest wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń fotowoltaiki, który będzie opierał się na zasadzie Net Billing. 

Net billing w energii odnawialnej kładzie nacisk na równowagę ekonomiczną między produkcją a konsumpcją energii. To podejście ma wpływ na opłacalność fotowoltaiki dla prosumentów. W lipcu 2024 roku nastąpi jednak ważna zmiana w rozliczeniu fotowoltaiki w modelu net billing.

Kim jest prosument w net billingu?

Prosument to osoba, która jednocześnie jest producentem energii elektrycznej i konsumentem. Nadchodzące zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzą nowe przepisy dotyczące prosumentów.

Obecne prawo pozwala prosumentom sprzedawać nadmiar energii po stałych cenach, jednak proponowane zmiany w ustawie o OZE mogą to zmienić. System net billing pozwoli prosumentom sprzedawać nadmiar energii po cenach rynkowych, co potencjalnie wpłynie na opłacalność ich instalacji fotowoltaicznych.

Te zmiany podkreślają konieczność śledzenia rozwoju w sektorze energii odnawialnej przez prosumentów. Muszą oni zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na opłacalność fotowoltaiki, zrozumienie i przygotowanie się do przejścia na system net-billing.

To zapewni, że będą mogli nadal przyczyniać się do rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce i czerpać z niego korzyści w okresie po poprawkach.

Fotowoltaika – nowe zmiany net-billingu w lipcu 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące modelu net-billing wejdą w życie 1 lipca 2024 roku. Wraz z tymi przepisami, wprowadzony zostanie m.in. system rozliczenia godzinowego, czyli cena sprzedaży energii będzie zależała od ceny godzinowej dnia następnego.

Nowe przepisy będą wymagały od prosumentów dostosowania się do nowych procedur. Celem tych zmian jest zachęcenie do bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania energii, co w rezultacie przyczyni się do bardziej stabilnego i ekologicznego sektora energetycznego w Polsce.

  • Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

  • Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.

  • Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy

  Czy warto rozliczać prąd z fotowoltaiki w systemie net-billing?

  System powstał jako metoda rozliczania energii, która ma zachęcać do efektywnego wykorzystania energii słonecznej. Rozliczanie w systemie net-billing jest ważną częścią opłacalności fotowoltaiki.

  Aby lepiej zrozumieć ten koncept, najpierw wyjaśnijmy, czym jest net-billing. To system, w którym użytkownicy energii z fotowoltaiki mogą otrzymać środki za nadwyżkę energii, którą oddają do sieci dystrybucyjnej. Ta nadmiarowa energia jest kompensowana wobec energii pobranej z sieci w przypadku niedostatecznej generacji energii słonecznej.

  Rozliczenie fotowoltaiki w ramach net-billing to sytuacja korzystna zarówno dla konsumentów, jak i dostawców energii. Redukuje ono obciążenie sieci w okresach największego zapotrzebowania, a konsumenci dzięki sprzedaży energii cieszą się niższymi rachunkami za prąd, co czyni fotowoltaikę jeszcze bardziej opłacalną inwestycją.

  Czy fotowoltaika jest opłacalna w systemie net-billing?

  Tak, fotowoltaika może być opłacalna w systemie net-billing. Ocena rentowności fotowoltaiki w systemie net-billing ujawnia kilka czynników, które sprawiają, że jest to korzystny wybór dla konsumentów energii.

  Fotowoltaika, czyli energia słoneczna, w ramach systemu net-billing pozwala prosumentom sprzedawać niewykorzystaną energię z powrotem do sieci, tworząc opłacalne rozwiązanie energetyczne. Właściciele mikroinstalacji mogą również zainwestować w magazyn energii i zamiast sprzedawać energię, po prostu ją gromadzić i zużyć w późniejszym terminie.

  Dla wielu opłacalność fotowoltaiki stanowi istotny zachętę do inwestowania w to odnawialny źródło energii. System net-billing zapewnia korzyść finansową, ponieważ właściciel instalacji może zrekompensować koszt zakupu energii energetycznej sprzedając do sieci nadwyżkę energii wygenerowanej przez swoją instalację fotowoltaiczną.

  Ponadto, rozliczenie fotowoltaiki w ramach systemu net-billing pomaga w zrównoważeniu produkcji i konsumpcji energii. Konsumenci otrzymują wynagrodzenie za energię, którą dostarczają do sieci, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność fotowoltaiki w systemie net-billing.

  Net-billing a net-metering – jaka jest różnica?

  Net-billing i net-metering są dwoma różnymi metodami rozliczania energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w gospodarstwie domowym. Chociaż obie metody dotyczą kompensacji za wyprodukowaną energię, różnią się one w kilku kluczowych aspektach.

  Net-metering to metoda rozliczania energii, która pozwala właścicielom domów na sprzedaż nadmiaru energii z powrotem do sieci energetycznej. Właściciele domów są rozliczani tylko za „netto” energię, której używają, tzn. różnicę między ilością energii, którą wyprodukowali, a ilością energii, której użyli. Jeśli wyprodukują więcej energii, niż zużywają, mogą sprzedać nadmiar energii z powrotem do sieci, co zwykle prowadzi do niższych rachunków za energię.

  Net-billing to trochę inna metoda rozliczania energii. Podobnie jak w przypadku net-metering, właściciele domów mogą sprzedać nadmiar energii z powrotem do sieci. Jednak zamiast rozliczać się tylko za „netto” energię, której używają, są rozliczani za całą ilość energii, którą zużywają, jak również za całą ilość energii, którą wyprodukowali. Następnie dostawca energii odejmuje te dwie wartości, aby obliczyć rachunek za energię.

  Porównanie tych systemów znajdziesz poniżej:

  1. Cena energii: W przypadku net-metering, nadmiar wyprodukowanej energii jest zwykle sprzedawany z powrotem do sieci po tej samej cenie, po której właściciel domu kupuje energię. W przypadku net-billing, nadmiar energii jest zwykle sprzedawany po niższej cenie.
  2. Skomplikowanie: Net-metering jest zwykle prostszy do zrozumienia i zarządzania dla właścicieli domów, podczas gdy net-billing może być bardziej skomplikowany z powodu różnych stawek za zużycie i wyprodukowanie energii.
  3. Oszczędności: Oba systemy mogą prowadzić do oszczędności na rachunkach za energię, ale oszczędności mogą być większe w przypadku net-metering, jeśli właściciel domu jest w stanie wyprodukować dużo nadmiarowej energii.

  W zależności od lokalnych przepisów i dostępnych opcji, jeden system może być bardziej korzystny od drugiego.

  Kim jest prosument lokatorski?

  Prosument lokatorski to termin odnoszący się do osoby, która jest jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej w swoim lokalu. Oznacza to, że prosument lokatorski posiada instalację fotowoltaiczną lub inne źródło energii odnawialnej, dzięki czemu może wytwarzać własną energię elektryczną. Jednocześnie, jeśli wytworzona energia przekracza zapotrzebowanie prosumenta, może on ją oddać do sieci elektroenergetycznej i otrzymać za to wynagrodzenie.

  W sektorze systemów słonecznych ważnym rozwiązaniem jest tzw. prosument lokatorski – to nowe przepisy, które mają swoje specyficzne cechy i skutki. Chodzi tu o rolę prosumentów – czyli osób, które jednocześnie zużywają i produkują energię dzięki fotowoltaice.

  Prosument lokatorski to model, który pozwala lokatorom w budynkach wielorodzinnych na produkcję i zużycie własnej energii słonecznej. To istotny element strategii net-billing, która ma duże znaczenie dla opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu, że konsumenci energii mogą też stać się jej producentami, ten model może znacznie obniżyć koszty energii i promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

  Istotną częścią tego systemu jest sposób rozliczania energii fotowoltaicznej. Określa on, jak jest rozliczana energia, którą produkuje się i zużywa, co ma bezpośredni wpływ na opłacalność tego rozwiązania. Eksperci przewidują, że w przyszłości takie modele prosumenckie będą miały duże znaczenie dla rozwoju OZE w Polsce.

  Dlatego zrozumienie i dostosowanie się do nowych przepisów jest bardzo ważne dla wszystkich zainteresowanych stron na rynku fotowoltaicznym.

  Dotacje dla prosumentów. Ile pieniędzy pozostało?

  Jeśli zdecydowałeś się na zostanie prosumentem lokatorskim, koniecznie zainteresuj się aktualnie obowiązującymi programami dofinansowań i dotacji dla prosumentów.

  Dotacje dla prosumentów odgrywają istotną rolę w opłacalności fotowoltaiki, umożliwiając bardziej przystępne ceny dla przeciętnego konsumenta. Jednak obecnie mamy do czynienia z ograniczoną ilością dostępnych środków, co może stanowić wyzwanie:

   1. Początkowy budżet: Rząd początkowo przeznaczył 400 mln na dotacje, jednak ta kwota szybko została powiększona.
   2. Obecna sytuacja: Ze względu na duże zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne, znaczna część funduszy została już zajęta przez wnioski przyszłych prosumentów.
   3. Pozostałe środki: Obecnie dostępna jest ograniczona ilość dotacji, ale dokładna kwota podlega ciągłym zmianom.
   4. Perspektywy na przyszłość: Przyszłość rozliczenia fotowoltaiki i systemu net-billing w dużej mierze zależy od tego, czy zostaną przyznane dodatkowe środki.
    

   Podsumowanie

   Wdrożenie net-billing w fotowoltaice to znaczący krok naprzód w promowaniu energii odnawialnej. Ten system oferuje ekonomiczną korzyść dla prosumentów, co zachęca do dalszego rozwoju energii słonecznej. Jednak przejście na rozliczenie godzinowe (wg. dynamicznej taryfy) i wprowadzenie prosumenta lokatorskiego dodaje również nowego wymiaru.

   Dzięki dostępnym dotacjom, przyszłość fotowoltaiki wydaje się obiecująca, ale ciągle aktualizowane przepisy prawne odegrają kluczową rolę w kształtowaniu jej sukcesu w Polsce.

   Udostępnij artykuł dalej

   Facebook

   Otrzymaj ofertę dla siebie!

   Wybierz jedną z opcji.

   Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

   Zobacz także:

   Scroll to Top

   Dziękujemy za zapis do newslettera!