Niższe rachunki czy zwrot na konto? Spółdzielnie i wspólnoty zarobią na OZE

Nowelizacja ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (OZE) wprowadza istotne zmiany w polskim sektorze energetycznym, szczególnie dotyczące rozliczeń związanych z fotowoltaiką dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni. Zmiany te mają potencjał obniżenia opłat dla mieszkańców, takich jak fundusze remontowe, koszty sprzątania czy użytkowania części wspólnych.

Nowelizacja ustawy o OZE. Szansa dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Nowe przepisy wprowadzone do ustawy o OZE, podpisane przez Prezydenta RP w dniu 28 sierpnia 2023 r., otwierają możliwość inwestycji w energię słoneczną dla administratorów obiektów wielorodzinnych, takich jak Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. Kluczową zmianą jest wprowadzenie koncepcji „prosumenta lokatorskiego”, mającej na celu uczynienie inwestycji w fotowoltaikę bardziej opłacalnymi. Nowelizacja ta wynika z przepisów unijnych, zgodnie z dyrektywą RED II.

Prosument lokatorski – kto to?

Pojęcie prosumenta odnosi się do osób lub firm, które produkują i zużywają energię elektryczną jednocześnie. Nowa kategoria prosumenta, czyli „prosument lokatorski”, pozwala Spółdzielniom i Wspólnotom Mieszkaniowym w pełni korzystać z wynagrodzenia za wyprodukowaną i oddaną do sieci energię na swoje cele. Zmiana ta ma sprawić, że inwestycje w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii stają się bardziej opłacalne dla budynków wielorodzinnych.

Jak działa rozliczanie prosumenta lokatorskiego i ile można zyskać?

Zgodnie z nowymi przepisami, nadwyżki energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, które nie zostaną zużyte na miejscu, będą przekazywane na specjalne konto depozytowe prosumenta lokatorskiego. Wartość tej energii będzie ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej energii elektrycznej, znanego jako net-billing. Ta kwota może być wykorzystana na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną na części wspólne budynku. Dodatkowo, nowe przepisy umożliwiają Spółdzielniom i Wspólnotom Mieszkaniowym wypłatę 100% zgromadzonych środków na koniec okresu rozliczeniowego, co stanowi istotną oszczędność dla mieszkańców.

Na co można przeznaczyć uzyskane środki?

Administratorzy budynków mogą wykorzystać te środki na rozliczenie opłat za energię elektryczną, obniżenie kosztów związanych z budynkiem, takich jak fundusz remontowy czy opłaty za sprzątanie. Mogą także wykorzystać środki na redukcję kosztów w innych budynkach, jeśli zarządzają więcej niż jedną nieruchomością.

Jakie są warunki dla prosumenta lokatorskiego?

Aby korzystać z tego modelu rozliczeń, właściciel mikroinstalacji OZE musi być administratorem budynku wielorodzinnego. Moc instalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku oraz musi być zgodna z definicją mikroinstalacji OZE, czyli nie może przekroczyć 50 kWp.

Wprowadzenie nowych przepisów otwiera drogę do bardziej opłacalnych inwestycji w odnawialne źródła energii dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, co może przynieść znaczące oszczędności dla mieszkańców i zmniejszyć ich koszty życia. Dodatkowo, obok zmian dotyczących prosumenta lokatorskiego, istnieje możliwość otrzymania dotacji „grant OZE„, co stanowi kolejną zachętę do inwestowania w fotowoltaikę i pompy ciepła.

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!