Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera i rządu. Jest 7 postulatów

Polski Alarm Smogowy przedstawił premierowi i rządowi siedem postulatów antysmogowych, których celem jest zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza o połowę w Polsce. Organizacja skierowała te postulaty do premiera Donalda Tuska oraz nowego rządu w walce o poprawę jakości powietrza w kraju. Realizacja tych zadań ma potencjał zwiększyć liczbę mieszkańców oddychających czystym powietrzem z 2 do 30 milionów. Wśród postulatów PAS nie zabrakło prośby o podtrzymanie wsparcia dla rozwoju fotowoltaiki.

Listę postulatów przekazano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a Polski Alarm Smogowy planuje monitorować postępy w ich realizacji. Ocena działań rządu w zwalczaniu smogu ma zostać przeprowadzona na początku następnego sezonu grzewczego, czyli w październiku 2024 roku.

Wśród postulatów znajduje się przyspieszenie programów termomodernizacji budynków mieszkalnych, takich jak Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Lista zadań obejmuje również działania regulacyjne mające na celu eliminację zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem budynków, takie jak uchwały antysmogowe, normy emisyjne dla urządzeń grzewczych oraz normy jakości węgla, a także rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Programy termomodernizacji to nie wszystko

Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, podkreśla, że skuteczna walka ze smogiem wymaga więcej niż tylko programów finansowych. Konieczne jest wdrożenie i przestrzeganie przepisów antysmogowych, takich jak uchwały antysmogowe i normy jakości węgla, aby skutecznie wykorzystać ograniczone środki publiczne.

Lista 7 zadań obejmuje również zalecenia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z przedsiębiorstw oraz transportu samochodowego. Polski Alarm Smogowy proponuje utworzenie funduszu czystego transportu, który miałby wspierać przedsiębiorców oferujących przewóz towarów i usług w strefach czystego transportu w miastach. Środki na ten cel, w wysokości 1,4 miliarda złotych, miałyby pochodzić z funduszu dróg samorządowych finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizacja zaleca także wzmożenie kontroli wycinania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz usprawnienie kontroli emisyjności pojazdów podczas corocznych przeglądów. Ponadto sugeruje ograniczenie napływu do Polski wysokoemisyjnych pojazdów poprzez podwyższenie akcyzy dla pojazdów, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

W obszarze zanieczyszczeń generowanych przez przemysł i przedsiębiorstwa, Polski Alarm Smogowy dostrzega konieczność reformy inspekcji ochrony środowiska. Według organizacji, obecna praktyka kontroli z wcześniejszą zapowiedzią uniemożliwia skuteczną ochronę obywateli przed zanieczyszczeniami, dlatego ważne jest wprowadzenie kontroli interwencyjnych. Organizacja podkreśla również potrzebę rozwoju państwowego monitoringu powietrza poprzez zwiększenie liczby stacji mierzących zanieczyszczenia pyłem i zanieczyszczenia samochodowe oraz zapewnienie stabilnego finansowania na obsługę tych stacji.

7 postulatów PAS do rządu

Plan przedstawiony przez PAS skupia się na 7 postulatach i zadaniach dla nowego rządu. Brzmią one następująco:

  1. Rozwój programów finansujących termomodernizację budynków mieszkalnych
  2. Wprowadzenie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących emisji z ogrzewania budynków
  3. Wprowadzenie mechanizmów rozliczeń energii wspierających czyste źródła energii
  4. Rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  5. Miasta bez smogu transportowego – przeciwdziałanie zanieczyszczeniom komunikacyjnym
  6. Przemysł, przedsiębiorcy – reforma inspekcji ochrony środowiska
  7. Pomiar smogu – rozwój państwowego monitoringu powietrza.

PAS mówi rządowi „sprawdzam”

Polski Alarm Smogowy zapowiada, że w październiku przedstawi pierwszą ocenę działań rządu w kontekście zwalczania smogu. – Liczymy na to, że zapowiedzi rządu premiera Tuska dotyczące zwalczania smogu będą traktowane poważnie i wkrótce zobaczymy pierwsze rezultaty – stwierdził Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

źródło: interia.pl

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!