Dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0

„Mój Prąd” 5.0  – dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

Kolejna edycja programu Mój Prąd ruszyła w II kwartale 2023 r. Dofinansowanie obejmuje magazyny energii, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego pieniędzy w programie będzie jeszcze więcej.

„Mój Prąd” 5.0

 • do 58 000 zł dla nowych instalacji fotowoltaicznych połączonych z magazynem ciepła, magazynem energii, klimatyzacją oraz z systemami inteligentnego zarządzania energią
 • do 6 000 zł dla nowych instalacji fotowoltaicznych
 • do 16 000 zł na magazyn energii
 • do 28 500 zł na pompy ciepła
 • do 7 000 zł dla istniejących instalacji fotowoltaicznych
 • do 16 000 zł na magazyn energii

Nabór trwa do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Dotację z programu „Mój Prąd 5.0” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

"Mój Prąd 5.0” – sprawdź obowiązujące przepisy w nowej edycji 2023 r.

Kiedy startuje program „Mój Prąd” 5.0?

V edycja programu „Mój Prąd” wystartowała 22 kwietnia 2023 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2023 r.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd” 5.0?

V edycja programu „Mój Prąd” kierowana jest do prosumentów, którzy:

 • rozliczają się w systemie net-billing,
 • rozliczają się obecnie w systemie net-metering, ale przejdą na system net-billing,
  i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,
 • rozliczają się obecnie w systemie net-metering i skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu “Mój Prąd”, pod warunkiem, że: mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r., zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Jakie produkty obejmuje program „Mój Prąd” 5.0?

Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” w jego V edycji można otrzymać na samą instalację fotowoltaiczną lub na instalację fotowoltaiczną przy jednoczesnym zakupie dodatkowych produktów, jak magazyn energii, system zarządzania energią HEMS/EMS, pompy ciepła lub magazyn ciepła oraz kolektory słoneczne.

Ile wynosi dofinansowanie z programu “Mój Prąd” 5.0?

Maksymalna kwota dofinansowania z V edycji programu “Mój Prąd” to 58 000 złotych.

Tylko na mikroinstalację – do 6 000 zł

Na instalację PV z innym elementem – do 7 000 zł

Na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 19 400 zł

Na magazyn energii – do 16 000 zł

Na system zarządzania energią EMS i HEMS – do 3 000 zł

Czy można łączyć ulgę termomodernizacyjną z dotacją z programu „Mój Prąd” 5.0?

Możliwe jest połączenie dofinasowania z programu “Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW.

Czy w programie „Mój Prąd” 5.0 jest próg dochodowy?

W programie „Mój Prąd” próg dochodowy nie jest brany pod uwagę.

Kto nie może skorzystać z programy „Mój Prąd” 5.0?

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 5.0 nie przysługuje prosumentom, którzy skorzystali już wcześniej z innej formy dofinansowania na tego rodzaju inwestycje np. programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 5.0 nie przysługuje rolnikom, którzy skorzystali z tzw. ulgi rolnej

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 5.0 nie przysługuje na inwestycje, w których mikroinstalacja fotowoltaiczne została zamontowana na dachu pokrytym azbestem.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest finansowana w formie leasingu (ale może to być kredyt na warunkach komercyjnych).

Podsumowanie - Jakie są najważniejsze informacje o programie „Mój Prąd” 5.0?

Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, o których musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków „Mój prąd 5.0” ruszył 22 kwietnia 2023 roku. Zakończenie procesu naboru wniosków przypada na 22 grudnia 2023 roku. Warto jednak dopełnić formalności wcześniej, ponieważ budżet programu „Mój Prąd” 5.0 topnieje z każdym dniem, bo zainteresowanie jest ogromne.

Program „Mój prąd 5.0” – dla kogo? Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Pojawiają się cztery grupy beneficjentów, wśród których znalazły się także osoby korzystające już wcześniej z dopłaty.

Prosumenci, którzy rozliczają się na nowych zasadach (net-billing), którzy jeszcze nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Prosumenci którzy rozliczają się na starych zasadach (net-metering), którzy jeszcze nie wnioskowali o dotację z programu Mój Prąd. Konieczne jest jednak przejście na nowy system rozliczania, czyli tzw. net-billing.

Prosumenci, którzy skorzystali już z programu „Mój Prąd” z poprzednich edycji. Wymagania stanowią: przyłączenie systemu fotowoltaicznego po 1.02.2020 roku, przejście na net-billing, zakup urządzeń znajdujących się w kosztach kwalifikowanych programu „Mój Prąd” 5.0, które zwiększają autokonsumpcję.

Prosumenci, którzy wnioskują o dotację w drugim domu. Ponieważ dofinansowanie udzielane jest na jeden Punkt Poboru Energii (PPE)

Program „Mój prąd 5.0” – wysokość dofinansowania. Dopłata różni się w zależności od grupy beneficjentów oraz przedmiotu wniosku. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć kwoty 50% kosztów kwalifikowanych, a także limitu wyznaczonego dla konkretnych urządzeń.

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!