Ulga termomodernizacyjna, czyli ekologiczna modernizacja budynków. Na ile może liczyć wspólnota mieszkaniowa?

W erze rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony naszej planety, coraz więcej osób zwraca uwagę na kwestię efektywności energetycznej swoich domów. Jednym z kluczowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jest tzw. ulga termomodernizacyjna dla wspólnoty mieszkaniowej. Jest to specjalny rodzaj odliczenia podatkowego, które może być zastosowane przez podatników, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji swojego budynku jednorodzinnego.

Najważniejsze informacje z tego artykułu:

 • Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego, która ma na celu zachęcenie właścicieli budynków mieszkalnych do przeprowadzenia modernizacji termicznej. Dzięki niej można skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwala odliczyć określoną kwotę od podatku dochodowego. Termomodernizacja przyczynia się do poprawy energetycznej budynków i zmniejszenia zużycia energii. Skorzystać mogą też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
 • W 2023 roku ulga termomodernizacyjna będzie dostępna dla osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami już istniejących domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest także sposób rozliczania podatku – można być podatnikiem korzystającym z opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków, które są dopiero w trakcie budowy. Ma ona na celu zachęcenie do modernizacji istniejących już obiektów, które często są mniej energooszczędne i generują większe koszty eksploatacyjne. 
 • Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku stanowi ważny instrument wspierający efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i daje możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Jest to korzystne zarówno dla właścicieli budynków, którzy mogą obniżyć swoje rachunki za energię, jak i dla środowiska naturalnego.

Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej


Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku jest dostępna dla osób, które są właścicielami lub wspólwłaścicielami budynku mieszkalnego. Mozliwość skorzystania z ulgi mają podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, płacą podatek liniowy, lub korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna jest dostępna tylko dla budynków już istniejących – nie można z niej skorzystać dla budynków, które są dopiero w trakcie budowy. 

Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi na inwestycję w termomodernizację, należy spełnić następujące warunki:

 1. Posiadanie własności lub praw do nieruchomości – ulga przysługuje osobom fizycznym, które są właścicielami lub posiadaczami praw do nieruchomości, na które zostanie wykonana termomodernizacja.
 2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych – ulga dotyczy kosztów poniesionych na prace termomodernizacyjne, takie jak izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne, montaż instalacji grzewczej opartej na odnawialnych źródłach energii itp.
 3. Spełnienie określonych wymagań technicznych – prace termomodernizacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, aby kwalifikować się do ulgi. Przykładowo, dla izolacji termicznej budynku muszą być spełnione określone wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła.
 4. Uzyskanie pozytywnej opinii technicznej – przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozytywną opinię techniczną, która potwierdza konieczność wykonania termomodernizacji oraz spełnienie wymagań technicznych.

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy złożyć wniosek o udzielenie ulgi w odpowiednim urzędzie skarbowym. Przed skorzystaniem z ulgi zaleca się jednak konsultację z odpowiednimi instytucjami.

Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej


Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W skrócie, chodzi o różnego rodzaju działania, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku – na przykład poprzez poprawę izolacji termicznej, instalację nowoczesnych systemów ogrzewania, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Jakie wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możesz odliczyć wydatki na zakup konkretnych materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Obejmuje to m.in.:

 1. Koszty zakupu i montażu nowych instalacji grzewczych, takich jak nowe kotły, pompy ciepła, panele słoneczne itp.
 2. Koszty zakupu i montażu nowych okien i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła.
 3. Koszty zakupu i montażu nowej izolacji termicznej w budynku, takiej jak izolacja poddasza, ścian zewnętrznych, fundamentów itp.
 4. Koszty wykonania audytu energetycznego budynku.
 5. Koszty zakupu i montażu nowych urządzeń i systemów kontroli i zarządzania energią, takich jak inteligentne termostaty, systemy monitoringu zużycia energii itp.
 6. Koszty zakupu i montażu nowych instalacji wentylacyjnych, takich jak rekuperatory ciepła.

Szczegółowy wykaz tych wydatków określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.


Limit ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalna kwota, którą można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wynosi 53 000 zł. Jest to limit łączny dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których dana osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli więc podatnik posiada więcej niż jeden budynek, który poddaje termomodernizacji, łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć tego limitu.


Jak długo można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które uprawnia do skorzystania z ulgi, musi zostać zakończone w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych środków. Natomiast jeżeli podatnik nie jest w stanie odliczyć całej kwoty ulgi w danym roku podatkowym, może ona być przeniesiona na kolejne lata, ale nie dłużej niż przez sześć lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.


Jak dokumentować prawo do ulgi?

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej musi być udokumentowane stosownymi fakturami. Faktury te muszą być wystawione przez podatnika VAT czynnego – to znaczy takiego, który rozlicza podatek VAT i nalicza go na swoich fakturach. Nie można zatem skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na podstawie faktur od osób, które korzystają ze zwolnienia z VAT.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną od podatku PIT?

Odliczenia ulgi należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Dodatkowe objaśnienia można znaleźć pod tym linkiem.

Podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna to udogodnienie, które może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej polskich domów, a tym samym do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Dzięki niej, osoby, które zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji swojego domu, mogą liczyć na znaczące odliczenia podatkowe. Przy odpowiednim planowaniu i korzystaniu z tej ulgi, termomodernizacja budynku może okazać się nie tylko korzystna dla środowiska, ale także dla domowego budżetu.

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!